Preventieve maatregel voor weren bevers


In het najaar van 2022 werden zes beverburchten ontdekt dichtbij de IJsseldijk bij Veessen. Enkele gangen daarvan liepen over een traject van 200 meter tot 6 meter in de dijk. Deze graafschade gaf een verhoogde kans op een dijkdoorbraak. Daarom is besloten deze gangen uit te graven en te dichten volgens het beverprotocol.