Nieuw algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe


In de laatste week van maart, twee weken na de waterschapsverkiezingen, vond in ons waterschap de wisseling plaats van het algemeen bestuur. Op maandagavond 27 maart vergaderde het zittende algemeen bestuur voor de allerlaatste keer. Dijkgraaf Marijn Ornstein bedankte alle leden van het algemeen bestuur voor hun inzet in de afgelopen vier jaar.