Nieuwe maaiwijze A-watergangen met oog op klimaatverandering


Door meer gefaseerd te dijken en watergangen te maaien wil het waterschap nog beter bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van flora en fauna. Bijvoorbeeld door te zorgen voor bloemrijke dijken  waar insecten en vlinders van profiteren. Dit is het uitgangspunt in het nieuwe maaibestek dat volgend jaar start.