Het jaar 2023 in beeld


Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van water, landbouw, woningbouw, duurzame energieopwekking, herstel van biodiversiteit en aanpassingen aan het veranderende klimaat. Het waterschap werkt hier, met het belastinggeld, dagelijks aan. Veilig, voldoende en schoon water. In het jaarverslag van Waterschap Vallei en Veluwe lees je de resultaten van het jaar 2023.