Maaien


Het zorgen voor schoon en voldoende water zijn twee kerntaken van het waterschap. Maaien is een belangrijk onderdeel van de uitvoering van deze kerntaken. We maaien sloten, beken, weteringen, vaarten en kanalen om te zorgen voor een goede, op het gebied afgestemde, af- en aanvoer van water. Ook proberen we door te maaien wateroverlast te voorkomen, houden we rekening met (beschermde) planten en dieren en verbeteren we de biodiversiteit. Door op bepaalde momenten minder te maaien, houden we water langer vast.