Zuiveren


Het zorgen voor schoon water is een kerntaak van het waterschap en van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Het rioolwater uit woningen en bedrijven komt via afvoerbuizen in het rioolstelsel terecht. Via gemalen en buizen gaat het vervuilde water naar één van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons werkgebied. Op onze rioolwaterzuiveringen maken we het rioolwater schoon, voordat het weer terug de natuur ingaat.