Regels lozen bronneringswater


Loos je het opgepompte grondwater (bronneringswater) op een beek, sloot of vijver of in de bodem (retourbemaling)? Dan moet je dat bij het waterschap melden of je moet een vergunning aanvragen. Dit doe je niet alleen voor de hoeveelheid grondwater die je loost (waterkwantiteit), maar ook voor de waterkwaliteit. Daarnaast moet je de start en het einde van jouw lozing aan ons doorgeven. Loos je het grondwater op riolering of oppervlaktewater? Dan moet je daar voor betalen.