Privacyverklaring Waterschap Vallei en Veluwe


In deze privacyverklaring lees je hoe het waterschap omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. We zorgen ervoor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.