Privacyverklaring Wet politiegegevens Waterschap Vallei en Veluwe


Waterschap Vallei en Veluwe (hierna: het waterschap) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Het waterschap heeft hierbij te maken met twee wetten:

Deze privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens die wij verwerken onder de Wpg. Voor de AVG hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld, deze is hierboven te raadpleegbaar.
Feedback button
Feedback button