Privacyverklaring AVG Waterschap Vallei en Veluwe


Waterschap Vallei en Veluwe  (hierna: het waterschap) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens als klant, leverancier, relatie, sollicitant en bezoeker van het waterschap. Wij zorgen er voor dat persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. Het waterschap heeft te maken met twee wetten:

Deze privacyverklaring ziet op de persoonsgegevens die wij verwerken onder de AVG.
Feedback button
Feedback button