Regels grondwateronttrekking voor bronbemaling


Vallen de werkzaamheden die je wil uitvoeren onder de categorieën bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering? Dan zijn de regels voor bronbemalingen van toepassing. Afhankelijk van de omvang en het effect van de bronbemaling, moet je een melding doen of een vergunning aanvragen. Let erop dat je bij de uitvoering altijd een watermeter plaatst en de beginstand noteert.Feedback button
Feedback button