Betere bodem voor duurzame voeding


Henk Veldhuizen, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Henk VeldhuizenDe Regiodeal Foodvalley is een voorbeeld van hoe een maatschappelijke opgave gebiedsgericht wordt aangepakt. Dat leidt uiteindelijke tot een gezondere leefomgeving voor mensen en dieren. Met partners werkt Waterschap Vallei en Veluwe samen aan een betere bodem, belangrijk voor het voedselsysteem. Water en bodem horen bij elkaar. Partners moete elkaar echt iets gunnen en elkaar willen helpen. Beleidsmakers, kennisinstellingen en ondernemers hebben elkaar nodig om goed om te gaan met toekomstige veranderingen en om samen aan oplossingen te werken.