Een rondje Noordelijke Randmeerdijk


Patrick Gaynor, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Patrick GaynorWe hebben de Noordelijke Randmeerdijk op een aantal punten versterkt. De Gelderse Sluis kreeg nieuwe sluisdeuren en we hebben nog een aantal andere sluizen versterk. Nu voldoet deze hele dijk tussen Doornspijk en Noordeinde aan de nieuwste eisen voor waterveiligheid en is deze klaar voor de toekomst.